Удружење је у границама финансијских могућности доделило хуманитарну помоћ за наша два земљака који су претрпели велику материјалну штету у поплавама маја месеца ове године.

Помоћ је дата:

1. Вулић Бранку из Обреновца

2. Вујичић Мишу из Бијељине