ПРОГРАМ РАДА УДРУЖЕЊА СРБА ИЗ КОЊИЦА И ЊИХОВИХ

 ПОТОМАКА У ДИЈАСПОРИ

Програм рада Удружења заснива се на  следећим циљевима и задацима:

  • Јачању веза међу Коњичким Србима у дијаспори, без обзира на мјесто боравка и рада.
  • Очувању традиција завичаја кроз разне облике дружења и организовања омладине,    као и будућег носиоца нашег идентитета и поријекла.
  • Организовање и спровођење хуманитарних активности, пружање свих облика помоћи породицама и појединцима тешког  материјалног стања   у складу са  финансијским могућностима.
  • Очување  и јачање пословних и других активности са циљем остварења материјалних и других услова  за што бољи културни и материјални напредак.
  •  Прикупљање података и вођење евиденције са циљем стварања базе података о личним подацима , мјесту боравка, запослењу, породичном стању и сл. ради ефикаснијег повезивања и деловања.
  • Стварање услова и уклапање у све токове живота подручја где живимо и радимо.
  • Подстицање мирољубиве и активне сарадње српско – коњичког народа са свима који желе суживот и сарадњу .
  • Сарадња са Српском православном црквом у остваривању циљева који ће бити дефинисани нормативним актима удружења.
  • Сарадња са удружењима Херцеговаца у Србији уз нормативно регулисање организовања и начина сарадње .
  • Активно дружење и обиљежавање датума и празника везаних за завичајну традицију.

За спровођење наведеног програма надлежан је управни одбор кога чине:

Милорад Лазаревић,председник  063/526 405                Јово Шмркић             063/514 195

Ђуро Куљанин,заменик пред.       063/838 55 09             Милорад Магазин     061/140 11 03

Влатко Глоговац                             064/873 42 00             Миљан Лазаревић     063/580 992

Миле Товаришић                            064/020 27 65             Здравко Дангубић     063/717 91 49

Ново Кртолица                                064/375 51 00             Милован Сарић          063/801 03 28

Миливоје Шмркић                           063/77 81 269             Ненад Иванишевић    063/530 252

Чедо Магазин                                  064/64 055 14             Зора Ћећез                   063/450 427

Драган Жужа                                   064/383 88 99             Рајко Шиник               063/610 756

Миодраг Манигода                         060/383 93 10             Зоранка Малешевић    064/288 27 48

Радослав Магазин                          063/244 025               Томо Куреш          00387 65 513 223

Ранко Вулић         00387 66 797 321

Нови Сад;маја 2013.                                                                   УПРАВНИ ОДБОР